صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

ضدعفونی و استریل

سیلرcominoxبنیان درمان
شوینده اولتراسونیکBandelinبنیان درمان
مایع دستشویی کرمی آکواسیلک 500 میلی لیتررضا راد
مایع کنسانتره جهت پاکسازی و ضد عفونی سینا گستر پیشرفته
محلول آماده به مصرف پاک کنندهسینا گستر پیشرفته
محلول آماده به مصرف جهت پاکسازیسینا گستر پیشرفته
محلول الکلی درموسپت پلاس 4 لیتررضا راد
محلول الکلی درموسپت پلاس 500 میلی لیتررضا راد
محلول سارفوسپت اینسترومنت 1 لیتررضا راد
محلول سارفوسپت اینسترومنت 250 میلی لیتررضا راد
محلول سارفوسپت کوئیک 4 لیتررضا راد
محلول سارفوسپت کوئیک 500 میلی لیتررضا راد
محلول کنسانتره ضد عفونی کننده سینا گستر پیشرفته
محلول میکروتن لب 1 لیتررضا راد