صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

سینامد تجهیز

  • تلفن66593454 021
  • فکس66593455 021
  • ایمیلinfo@sinamed.net
  • سایتhttp://www.sinamed.net
  • آدرستهران، خیابان آزادی، نبش اسکندری شمالی، ساختمان تجاری 241 آزادی، طبقه دوم، واحد 69
  • توضیحات
سینامد تجهیز

محصولات شرکت سینامد تجهیز

آگهی های شرکت سینامد تجهیز