صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

یگانه سام طب پارسیان

  • تلفن77708017 - 77945611 021
  • فکس77708009 021
  • ایمیلyeganeh-inc@gmail.com
  • سایتhttp://www.yeganehstp.com
  • آدرستهران، خیابان دماوند، روبروی ترمینال شرق، برج مرجان، پاساژ مرجان، واحد یک
  • توضیحاتپنجاه سال سابقه نماینده انحصاری PD، Micro Mega، cavexs
یگانه سام طب پارسیان

محصولات شرکت یگانه سام طب پارسیان

آگهی های شرکت یگانه سام طب پارسیان