صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

فخر سینا

  • تلفن66438373 (021)
  • فکس66429625 (021)
  • ایمیل
  • سایت
  • آدرستهران - خیابان آزادی - روبروی دانشکده دامپزشکی - ساختمان کاوه - پلاک 114
  • توضیحات

محصولات شرکت فخر سینا

آگهی های شرکت فخر سینا