صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

کیمیا پرتو دندان

  • تلفن66922869 (021)
  • فکس66922451 (021)
  • ایمیلinfo@kimiadent.com
  • سایتhttp://www.kimiadent.com
  • آدرستهران - خیابان آزادی - تقاطع زارع و کلهر - ساختمان بازرگانی - پلاک 10 - واحد 4
  • توضیحات

محصولات شرکت کیمیا پرتو دندان

آگهی های شرکت کیمیا پرتو دندان