صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

آپادانا تک

  • تلفن88955278 - 88960729 (021)
  • فکس
  • ایمیلapadana@apadanatak.com
  • سایتhttp://www.apadanatak.com
  • آدرستهران – بلوار کشاورز – خيابان قدس – پلاک 23
  • توضیحات
آپادانا تک

محصولات شرکت آپادانا تک

آگهی های شرکت آپادانا تک