صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

آبادیس طب امروز

  • تلفن66561381 - 66561388 (021)
  • فکس
  • ایمیلinfo@abadis-teb.com
  • سایتhttp://www.abadis-teb.com
  • آدرستهران - خیابان آزادی - تقاطع اسکندری شمالی - ساختمان 241 - بازار آزادی - طبقه 2 - شماره 65
  • توضیحات

محصولات شرکت آبادیس طب امروز

آگهی های شرکت آبادیس طب امروز