صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

بازرگانی کیایی

  • تلفن66717857 - 66341832 - 66703487 (021)
  • فکس66720336 (021)
  • ایمیلeshtadtools@yahoo.com
  • سایتwww.kiaeitools.com
  • آدرستهران - خیابان امام خمینی - جنب بیمارستان سینا - کوچه شهید میرزایی - پلاک 59
  • توضیحات
بازرگانی کیایی

محصولات شرکت بازرگانی کیایی

آگهی های شرکت بازرگانی کیایی