صنـعـت تـجهیـزات دنـدان پـزشـکی
محصولات مصرفی و صنایـع وابستـه

درسان طب پارس

  • تلفن021-47238000-999
  • فکس
  • ایمیل
  • سایتhttp://www.dorsuntebpars.com
  • آدرستهران - اتوبان کردستان - خیابان 27 - انتهای 20 متری اول - خیابان 24 - پلاک 3
  • توضیحات

محصولات شرکت درسان طب پارس

آگهی های شرکت درسان طب پارس